Thông báo

Bảng báo giá đặt máy Tại Bitmain VN:

Giá các máy cho thuê tính theo tháng:

antminer S9: 3.000.000vnd

Innosilicon A9: 1.500.000vnd

Antminer L3: 1.800.000vnd

Innosilicon A8+ : 1.100.000vnd

Bitmain Antminer Z9 Mini : 700.000vnd

Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) : 2.000.000vnd.

iBeLink DSM7T : 4.700.000vnd.

Baikal X10 : 1.000.000vnd

0966222944