Thông báo

bước 1: tạo ví SIB qua sàn: https://www.livecoin.net

bước 2: đăng ký account pool qua pool: https://www.mining-dutch.nl

bước 3: set ví vào pool đào.

bước 4: cấu hình địa chỉ vô máy bk g28:

URL asia: stratum+tcp://asia.x11gost.mining-dutch.nl:3550     pas  d=3

ero:            stratum+tcp://x11gost.mining-dutch.nl:3550   pas: d=10.5

châu mỹ:    stratum+tcp://americas.x11gost.mining-dutch.nl:3550   pas: d=10.5 

worker: usernam. bất ký

video xem chi tiết hơn:

 

0966222944