Thông báo

Về cơ bản cấu hình trên các loại máy đào tiền ảo  Asic gần như giống nhau hoàn toàn.

Trước tiên bạn muốn cấu hình máy đào Asic bạn phải xác định IP của máy đào sau đó login vào máy đào để thực hiện cấu hình.

các phần mềm quét IP:

IP Scanner :

các bạn có thể dowload tại đây và tiến hành cài đặt : https://www.advanced-ip-scanner.com/

BTC tool của Bitmain:  link dowload : https://pool.btc.com/tools

Thực hiện cài đặt các phần mềm trên rồi tiến hành bước 1:

Bước 1:Quyét  IP

Bước 2: Login vào máy đào:  mở trình duyệt gõ ip đã  Quyét

password admin

user admin

Bước 3: cấu hình máy đào 

có 3 thông số cơ bản như sau: chung cho các máy đào asic

URL: link đào (link truy cập vào server đào).

worker:  ví -hoặc là tên worker

pass: tùy ý hoac theo một số pool có quy định tốt nhất và help- getting starting để xem cấu trúc.

với z1 ta chạy trên nice hash thì  có cấu hình như sau

xem video:

 

0966.222.944