Thông báo

Hướng dẫn cấu hình máy đào bitcoin Antminer S9

Về cơ bản cấu hình trên các loại máy đào tiền ảo  Asic gần như giống nhau hoàn toàn.

Trước tiên bạn muốn cấu hình máy đào Asic bạn phải xác định IP của máy đào sau đó login vào máy đào để thực hiện cấu hình.

các phần mềm quét IP:

IP Scanner :

các bạn có thể dowload tại đây và tiến hành cài đặt : https://www.advanced-ip-scanner.com/

BTC tool của Bitmain:  link dowload : https://pool.btc.com/tools

Thực hiện cài đặt các phần mềm trên rồi tiến hành bước 1:

Bước 1:Quyét  IP

Bước 2: Login vào máy đào:  mở trình duyệt gõ ip đã  Quyét

password : root

user: root

Bước 3: cấu hình máy đào 

có 3 thông số cơ bản như sau: chung cho các máy đào asic

URL: link đào (link truy cập vào server đào).

worker:  tên worker

pass:123

Bước 4:

chạy pool :  https://pool.btc.com/

tạo tài khoảng: trên https://pool.btc.com/. các bạn có thể dùng sdt hoac email đều có thể tạo tài khoảng được.

sau khi tạo tài khoảng xong thì tiến hành : cấp nguồn cho máy đào: 10 jack cắm 12V. cắm bất kỳ miễn sao đủ 10 jack như hình.

tiếng hành khởi động và cấu hình: xem hình

muốn chi tiết hơ mời các bạn xem video:

0966222944