Thông báo

Bước 1: Anh (chị) phải tạo hồ đào ví dụ như antpool.com hay btc.com.

các anh chị chưa biết thì xem link: https://bitmainvietnam.com/huong-dan-tao-account-tren-antpool/

Bước 2: cách kết nối dây và  gắn dây mạng vào máy đào: Bước cực kỳ quan trọng:

xem hình:  lưu ý kết nối 2 nguồn bitmain thì không nên gắn chung mộtboard hash. mỗi board hash chỉ được gắn bởi 1 nguồn. 

 

Bước 3: Scan Ip:

khác với các máy đào khác Ebit ebang sài chương trình riêng:

dowload vinpcap: https://www.winpcap.org/

tool ebit ebang: dowload : http://miner.ebang.com.cn/article-8.html

bước 4: Scan IP:

 

 

 

 

0966222944