Thông báo

Quét IP và login vào máy đào baikal X10: 

login vô máy  password : baikal sau đó bấm mũi tên:

vào miner: để tiếng hành cấu hình:

với baikal 7 thuật toán nên chúng ta lựa chon thuận toán nào có lợi nhuận cao nhất:

pool https://www.nicehash.com chúng ta chạy các thuật toán : quark, quibit, ...

xem chi tiết video: 

câng thêm thông tin gì vui lòng liên hệ nhân viên: https://bitmainvietnam.com/  để được hỗ trợ.

0966222944