Thông báo

Thanh toán và đặt máy với Bitmain VietNam :

1) Thanh Toán bằng cách chuyển khoảng đến số tài khoản Admin :

Nội dung thanh toán:    Họ và tên -sdt- Số lượng -Tên sản phẩm

(tuyệt đối không ghi thông tin liện quan đến bitcoin và máy đào chỉ ghi chữ tắt mã hàng).

Thông tin chủ tài khoản :

LÊ NHỊ TRÙNG DƯƠNG 

Số Tài Khoản : 05.01.000.797979

VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Sài Gòn.

 

admin@bitmainvietnam.com

Điện thoại:Mr Dương (0966.222.944)

0966222944