Thông báo

Tốc độ Hash là gì

 • Thứ ba , Ngày 22/01/2019
 • Tốc độ Hash là gì: Tốc độ  sức mạnh tính toán của mạng lưới Bitcoin

  Đơn vị Hash rate: tốc độ Hash

  1 MH/s is 1,000,000 hashes per second.
  1 GH/s is 1,000,000,000 hashes per second.
  1 TH/s is 1,000,000,000,000 hashes per second.
  1 PH/s is 1,000,000,000,000,000 hashes per second

  Metric prefixes

  Tỷ lệ Hash: sức mạnh tính toán của mạng lưới miners bitcoin.

  Độ khó để tìm ra một khối mới : 1.452.839.779.145

  Biểu đồ dưới đây cho thấy thị phần của các hồ khai thác Bitcoin phổ biến nhất. Nó chỉ nên được sử dụng như là một ước tính sơ và vì nhiều lý do sẽ không được chính xác 100%. Một phần lớn của khối Unknown không có nghĩa là một cuộc tấn công trên mạng, nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng tôi đã không thể xác định nguồn gốc.

  24 giờ - 48 giờ - 4 ngày

  mạng Bitcoin được thực hiện.

   

  Bài viết liên quan

  0966222944