Thông báo

Ví Bitcoin là gì?:

 Ví Bitcoin giống như một tài khoản ngân hàng, bạn có thể nhận Bitcoin, lưu trữ chúng và sau đó gửi chúng cho người khác.

Có 2 loại ví chính:

  • Một ví phần mềm mà bạn có thể cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động. Bạn hoàn toàn kiểm soát Bitcoin của mình, nhưng đôi lúc rất khó để cài đặt và lưu giữ. (Cài đặt gioongs  như một ứng dụng nhưng thực tế ví này có quyền bình đẳng trong  mạng lới bitcoin.
  • Một ví web là ví của bên thứ ba. Rất dễ dàng để sử dụng nhưng bạn phài tuyệt đối tin tưởng vào nhà cung cấp để duy trì mức độ bảo mật đối với Bitcoin của bạn.

0966222944